Αντισυνταγματική η συνεχής παράταση παραγραφής φορολογικών αξιώσεων

31 Μαΐου, 2018

Με απόφαση του το Β’ Τμήμα του ΣτΕ, έκρινε ότι η πρακτική των συνεχών παρατάσεων παραγραφής φορολογικών αξιώσεων είναι αντισυνταγματική.Το επόμενο βήμα είναι να αποφανθεί κι η ολομέλεια του ΣτΕ για τη συνταγματικότητα ή μη των συνεχών παρατάσεων παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων, πράγμα που θα βάλει ένα οριστικό τέλος στο θέμα αυτό.Σε περίπτωση που και η Ολομέλεια αποφανθεί υπέρ της αντισυνταγματικότητας των συνεχών παρατάσεων παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων, χιλιάδες υποθέσεις θα κλείσουν χωρίς επιβαρύνσεις για τους φορολογούμενους.

Στην συγκεκριμένη απόφαση τους οι Σύμβουλοι Επικρατείας υπογραμμίζουν, μεταξύ άλλων, ότι η παραγραφή πρέπει να έχει συνολικά εύλογη χρονική διάρκεια, δηλαδή να συνάδει προς την συνταγματική αρχή της αναλογικότητας. Οι συνεχείς παρατάσεις, σημειώνεται στην απόφαση, αντίκεινται στην απορρέουσα από το Σύνταγμα αρχή του κράτους δικαίου και της αρχής της ασφάλειας δικαίου.