Απαλλαγή κοινών λογαριασμών από τον φόρο κληρονομιάς

2 Δεκεμβρίου, 2019

Αν σε κοινό λογαριασμό τεθεί πρόσθετος όρος, ότι δηλαδή με τον θάνατο οποιουδήποτε εκ των δικαιούχων, η κατάθεση και ο εξ αυτής λογαριασμός περιέρχονται αυτοδικαίως στους λοιπούς επιζώντες μέχρι του τελευταίου, τότε η κατάθεση αυτή περιέρχεται στους εναπομείναντες δικαιούχους ελεύθερη κάθε φόρου κληρονομιάς ή άλλου τέλους.

Προσοχή χρειάζεται όμως στο γεγονός πως η ανάληψη χρημάτων από συνδικαιούχο κοινού λογαριασμού, ζώντος του πραγματικού καταθέτη, αποτελεί αρχικά άτυπη δωρεά, με την Φορολογική Αρχή να φέρει το βάρος της απόδειξης.