Αυτοκίνητα με ξένους αριθμούς κυκλοφορίας

6 Μαρτίου, 2019

Όσοι κατέχουν αυτοκίνητα με ξένους αριθμούς κυκλοφορίας, εφόσον δεν διαθέτουν πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξωτερικό, έχουν τον κίνδυνο να υπαχθούν στα τεκμήρια διαβίωσης, σε  πρόσθετο φόρο εισοδήματος, καθώς και σε φόρο πολυτελούς διαβίωσης. Σχετική είναι η πρόσφατη απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης ∆ιαφορών της ΑΑ∆Ε, η οποία στηρίχτηκε στην εγκύκλιο Υπ.Οικ. 1094/1989.