Βεβαίωση οφειλόμενων τελών ΓΕΜΗ σε ΔΟΥ

2 Οκτωβρίου, 2020

Όσοι έχουν οφειλές προς το ΓΕΜΗ, καλούνται να τις εξοφλήσουν, χωρίς προσαυξήσεις, μέχρι την 30η Οκτωβρίου 2020, προκειμένου να μην γίνει η βεβαίωσή τους στην Δ.Ο.Υ. Τυχόν εκπρόθεσμη εξόφληση αυτών επιβαρύνεται με προσαυξήσεις.