Βεβαιώσεις αποδοχών

4 Μαρτίου, 2020

Οι υπόχρεοι υποβολής προσωρινής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος από μισθωτή εργασία που υπέβαλαν μηνιαίες βεβαιώσεις με αναλυτικές εγγραφές δεν υποβάλλουν ετήσια βεβαίωση αποδοχών.

Αντίθετα πρέπει να υποβληθούν αρχεία βεβαιώσεων για εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, τόκους και μερίσματα, παρά το γεγονός ότι υπεβλήθησαν μέσα στο έτος 2019 και τα αρχεία των μηνιαίων βεβαιώσεων.