Διεθνείς Υπηρεσίες

Όλοι Μαζί σαν Ένας.

Η Kleopas Alliott αποτελεί διακεκριμένο μέλος της Alliott Global Alliance, ενός Διεθνούς Οργανισμού Ανεξαρτήτων Συμβουλευτικών Εταιριών.

Ως μέλος της Alliott Global Alliance η εταιρία παρέχει εξειδικευμένες διασυνοριακές υπηρεσίες σε πάνω από 250 οικονομικά κέντρα παγκοσμίως.