Διορθώσεις φορολογικών δηλώσεων χωρίς πρόστιμα ή προσαυξήσεις

7 Ιουνίου, 2019

Με βάση ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στην εφαρμογή της δήλωσης φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2018, έχει προστεθεί πεδίο που αφορά την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης.

Επομένως, αν ο φορολογούμενος διαπιστώσει ότι η φορολογική δήλωση που υπέβαλε περιέχει λάθη, υποχρεούται να υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση.

Αν η τροποποιητική δήλωση υποβληθεί εντός της προθεσμίας υποβολής της αρχικής φορολογικής δήλωσης, τότε και η τροποποιητική φορολογική δήλωση επέχει θέση αρχικής δήλωσης και ο φορολογούμενος αποφεύγει τα πρόστιμα, που ξεκινούν από 100 και φθάνουν έως και 500 ευρώ.

Υπάρχουν, όμως, περιπτώσεις που ακόμη και αν περάσει η προθεσμία της υποβολής της δήλωσης δεν επιβάλλονται πρόστιμα ή και προσαυξήσεις. Μερικές από τις περιπτώσεις αυτές είναι:

  • Αν ο εργοδότης εκδώσει καθυστερημένα τη βεβαίωση αποδοχών και ο μισθωτός υποβάλει τροποποιητική δήλωση εντός του έτους του οποίου εκδόθηκε η βεβαίωση
  • Αν αφορά διόρθωση στοιχείων προστατευόμενου μέλους
  • Αν αφορά διόρθωση λανθασμένου ΑΜΚΑ
  • Αν αφορά διαγραφή συζύγου ύστερα από διαζύγιο
  • Αν αφορά αλλαγή ή συμπλήρωση λογαριασμού IBAN