Εθελοντική αποκάλυψη εισοδημάτων

31 Μαΐου, 2018

Οι φορολογούμενοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να υποβάλλουν τροποποιητικές και διορθωτικές δηλώσεις για κάθε είδος φορολογία καταβάλλοντας, αντί για αυτοτελή πρόστιμα, πρόσθετο φόρο.

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται, εφόσον η εκπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική φορολογική δήλωση υποβληθεί μέχρι την κοινοποίηση της εντολής φορολογικού ελέγχου ή της πρόσκλησης για παροχή πληροφοριών. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται πρόστιμο 100 έως 500 ευρώ, ανάλογα με το είδος των βιβλίων που τηρεί ο φορολογούμενος πλέον τόκων υπολογιζόμενων με 8,76% σε ετήσια βάση.

Αν η εκπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική φορολογική δήλωση υποβάλλεται μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης για παροχή πληροφοριών και προκύπτει  φόρος τότε επιβάλλεται πρόστιμο  που κυμαίνεται από 10% έως 50% του κύριου φόρου. Αν ο φορολογούμενος εξοφλήσει το φόρο εντός 30 ημερών από τη βεβαίωσή του τότε παρέχεται έκπτωση 40% επί του προστίμου.