Ενημέρωση με e-mail στους φορολογούμενους για συμψηφισμούς φόρων

30 Οκτωβρίου, 2019

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα προβαίνει σε αυτόματο συμψηφισμό μη ρυθμισμένων χρεών των φορολογούμενων με τις επιστροφές φόρου εισοδήματος που δικαιούνται αλλά δεν έχουν λάβει ακόμη.

Οι φορολογούμενοι θα λαμβάνουν σχετικό ενημερωτικό e-mail που θα αναφέρει πως διενεργήθηκε αυτόματος συμψηφισμός των μη ρυθμισμένων χρεών με ποσά επιστροφής Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ετών 2015- 2019 ή/και με ποσά πληρωμής που έχουν πραγματοποιηθεί σε τράπεζα και ήταν σε εκκρεμότητα στη Δ.Ο.Υ. τους. Θα τους προτείνεται να ενημερωθούν για το νέο μειωμένο ποσό της οφειλής τους από την Προσωποποιημένη Πληροφόρηση – Στοιχεία Οφειλών Εκτός Ρύθμισης και Πληρωμή στο TAXISnet.