Επανεξέταση αιτημάτων “Επιστρεπτέας προκαταβολής”

29 Σεπτεμβρίου, 2020

Για τα αιτήματα επιστρεπτέας προκαταβολής Ι και ΙΙ που απερρίφθησαν οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτημα επανεξέτασης μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την επόμενη ημέρα παραλαβής της ενημέρωσης.

Τα σχετικά ενημερωτικά e-mail θα σταλούν σε όλες τις επιχειρήσεις εντός της εβδομάδας.

Ειδικά, οι επιχειρήσεις, που έλαβαν σχετική ειδοποίηση μέχρι και τις 24 Σεπτεμβρίου 2020, μπορούν να υποβάλουν αίτημα επανεξέτασης μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες από την ενεργοποίηση της πλατφόρμας των αιτημάτων επανεξέτασης.