Ευεργέτημα Συμψηφισμού 25% σε Φόρους

16 Απριλίου, 2020

Στις επιχειρήσεις που ανεστάλη η λειτουργία τους ή εντάχθηκαν στις πληγείσες παρέχεται το ευεργέτημα του συμψηφισμού ποσού ίσου με το 25%, που αντιστοιχεί στην απόδοση Φ.Π.Α. που προκύπτει από τις δηλώσεις α τριμήνου του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων και Μαρτίου 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, και εφόσον αυτός έχει εξοφληθεί ολοσχερώς μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020, με άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά και την 1η Μαΐου 2020.