Ημέρες και αποδοχές αργιών κατά την περίοδο των Εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους

2 Δεκεμβρίου, 2019

Για όλους τους μισθωτούς, που συνδέονται με τον εργοδότη τους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, έχουν ορισθεί ως αργία η 25η Δεκεμβρίου 2019, (γιορτή της γέννησης του Χριστού) και η επόμενη της, 26η Δεκεμβρίου 2019.

Για τις παραπάνω ημέρες υποχρεωτικής αργίας, ο εργοδότης έχει τις εξής υποχρεώσεις:

α) Εφόσον η επιχείρηση δεν λειτουργεί τις ημέρες αυτές, οφείλεται μόνο στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο το συνήθως καταβαλλόμενο. Στους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό δεν οφείλεται τίποτε πέραν του μηνιαίου μισθού.

β) Σε όσους απασχοληθούν κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας οφείλεται:

– Εάν αυτοί οι μισθωτοί αμείβονται με ημερομίσθιο, το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο και προσαύξηση 75%.

– Εάν αμείβονται με μηνιαίο μισθό, η προσαύξηση 75% επί του ενός εικοστού πέμπτου (1/25) του νόμιμου μισθού.

Πέραν από τις παραπάνω δύο ημέρες υποχρεωτικής, υπάρχουν και οι κατ’ έθιμον αργίες που είναι η 1η του έτους και η 6η Ιανουαρίου (Θεοφάνια).

H επιχείρηση, που δεν θα λειτουργήσει οποιαδήποτε ημέρα εθιμικής αργίας, δεν οφείλει τίποτε στο προσωπικό της, ανεξάρτητα αν αυτό αμείβεται με μηνιαίο μισθό ή ημερομίσθιο.

Εάν, όμως, η επιχείρηση απασχολήσει εν μέρει ή ολόκληρο το προσωπικό της οφείλει:

– Σε εκείνους με ημερομίσθιο αμειβόμενους, το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους, χωρίς καμιά προσαύξηση και σε εκείνους με μηνιαίο μισθό, το μηνιαίο μίσθιο τους χωρίς επίσης καμία προσαύξηση.