Η αμοιβή των εργαζομένων κατά την Καθαρά Δευτέρα

7 Φεβρουαρίου, 2019

Η αργία της Καθαράς Δευτέρας δεν συμπεριλαμβάνεται στις υποχρεωτικές αργίες για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Συνεπώς, για τους εργαζόμενους αυτούς, είναι μια κανονικά εργάσιμη ημέρα, χωρίς να οφείλεται πρόσθετη αμοιβή ή ημέρα ανάπαυσης.

Για μια μερίδα μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, είχε καθιερωθεί, με αντίστοιχες ΣΣΕ, η Καθαρά Δευτέρα ως πρόσθετη εορτή-αργία. Με την κατάργηση των ΣΣΕ και χωρίς την υπογραφή νέων, είναι αμφίβολο αν συνεχίζει να ισχύει όσα προέβλεπαν για την ημέρα αυτή.

Φαίνεται πως το εθιμικό Δίκαιο είναι αυτό που καθορίζει το τι θα εφαρμόζει μια επιχείρηση.

Αν, λοιπόν, μια επιχείρηση, κατά παράδοση, δεν λειτουργεί, τότε δεν οφείλεται ημερομίσθιο στους εργατοτεχνίτες, ενώ όσοι αμείβονται με βάση τον μηνιαίο μισθό, θα λάβουν κανονικά τις αποδοχές τους. Αν, όμως, η επιχείρηση λειτουργεί κανονικά, κάθε χρόνο, τότε όλοι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν κανονικά τις αποδοχές τους.

Αναλογικά αν μια επιχείρηση κατά παράδοση δεν λειτουργεί, αλλά φέτος, αποφασίσθηκε να λειτουργήσει, τότε, οι εργατοτεχνίτες θα λάβουν το συνήθως καταβαλλόμενο σε αυτούς ημερομίσθιο και όσοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό, δικαιούνται να λάβουν το 1/25 του μισθού τους, επί πλέον, με την προϋπόθεση ότι θα απασχοληθούν σε κανονικό ωράριο.

Αντίθετα, αν μια επιχείρηση κατά παράδοση λειτουργεί κάθε χρόνο, αλλά φέτος, αποφασίσθηκε να μην λειτουργήσει, στους μεν εργατοτεχνίτες οφείλεται το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο στους δε αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό, οφείλονται κανονικά οι αποδοχές τους.

Διευκρινίζουμε πως η Καθαρά Δευτέρα είναι αργία, για τους δημοσίους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους των ΟΤΑ, καθώς και για τους υπαλλήλους των λοιπών ΝΠΔΔ.