Η διαρκώς παρατεινόμενη περίοδος παραγραφής φορολογικών υποθέσεων είναι αντισυνταγματική

31 Μαΐου, 2018

Με την 1738/2017 απόφαση της ολομέλειας του ΣΤΕ κρίνονται αντισυνταγματικές οι διατάξεις των νόμων περί παρατάσεως χρόνου παραγραφής φορολογικών αξιώσεων.

Σύμφωνα με την απόφαση η παραγραφή πρέπει να έχει, συνολικά, εύλογη διάρκεια, δηλαδή να συνάδει προς την αρχή της αναλογικότητας ώστε να είναι μεν δυνατή η άσκηση αποτελεσματικού ελέγχου, χωρίς όμως να ενθαρρύνεται η απραξία των αρμοδίων διοικητικών αρχών και  να μην αφήνονται οι διοικούμενοι έκθετοι σε μακρά περίοδο ανασφάλειας δικαίου.