Η Μαρία Γρατσία αναλαμβάνει Διευθύνουσα Σύμβουλος

10 Ιανουαρίου, 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα,  10 Ιανουαρίου  2021

Η Kleopas Alliott Business Consultants,  με  30 χρόνια και πλέον επιτυχημένης δραστηριοποίησης στην Ελληνική αγορά προχωρά σε εσωτερική διοικητική αναδιάρθρωση  με τη Μαρία Γρατσία ν’ αναλαμβάνει από την 1η Ιανουαρίου 2022 την θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου έχοντας την ευθύνη της συνολικής λειτουργίας της επιχείρησης και τη διαμόρφωση της γενικής πολιτικής προώθησης και ανάπτυξης των εργασιών. Ο Γιάννης Κλεώπας από την 1η Ιανουάριου 2022 παραμένει στην θέση του Προέδρου του Δ.Σ. της εταιρείας χωρίς άμεσα εκτελεστικά καθήκοντα.

Από την θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου η Μαρία Γρατσία με ισχυρό διεθνές υπόβαθρο στον κλάδο της λογιστικής και των φοροτεχνικών υπηρεσιών, δεσμεύεται για την επιτάχυνση της πορείας ανάπτυξης της εταιρείας, αλλά και τη διεύρυνση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Στόχος των δραστηριοτήτων παραμένει η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών, οι οποίες διασφαλίζουν με σταθερότητα, ακρίβεια και συνέπεια τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και την πλήρη συμμόρφωση με τις θεσμικές υποχρεώσεις τους.

Με το  νέο ρόλο της Μαρίας Γρατσία, ενισχύεται σημαντικά η διοικητική ομάδα της εταιρείας, ενώ στο  έργο της  θα συνδράμουν οι άμεσοι συνεργάτες της:

  • Θεοδόσης Πυλαρινός, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με καθήκοντα τη διεύθυνση τους Φορολογικού Τμήματος
  • Βαγγέλης Σαρρής, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και καθήκοντα την εξυπηρέτηση πελατών για την Αθήνα
  • Βαγγέλης Μπόνης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και καθήκοντα την εξυπηρέτηση πελατών για τη Μύκονο

«Είμαστε πολύ περήφανοι για το νέο ρόλο τη  Μαρίας Γρατσία που αποτελεί σημαίνον μέλος της Kleopas Alliott πολλά χρόνια. Είμαι βέβαιος ότι με όπλα τη γνώση της εσωτερικής κουλτούρας της εταιρείας, την αποδεδειγμένη ικανότητα της να χειρίζεται αποτελεσματικά  απαιτητικά ζητήματα των πελατών μας, τη διαχείριση του προσωπικού,  και κυρίως το στρατηγικό της όραμα θα δώσει νέα ώθηση στην εταιρεία και θα την οδηγήσει ακόμη πιο ψηλά» δήλωσε ο Γιάννης Κλεώπας,  Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας.

Η Μαρία Γρατσία,  η νέα  Διευθύνουσα Σύμβουλος της  Kleopas Alliott Business Consultants, δήλωσε: «Είναι ιδιαίτερη χαρά αλλά και μεγάλη πρόκληση που αναλαμβάνω το ρόλο της Διευθύνουσας Συμβούλου στην Kleopas Alliott Business Consultants,  με στόχο τον μετασχηματισμό της εταιρείας και την περαιτέρω ανάπτυξη της. Προσωπικά, πιστεύω πολύ στις προοπτικές της εταιρείας που διαθέτει όλα τα αναγκαία στοιχεία  και το εξειδικευμένο προσωπικό για την εύρυθμη λειτουργία της και την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών μέσω νέων τεχνολογιών για την εξυπηρέτηση του  πελατολόγιου μας,  με παράλληλη εφαρμογή υψηλών προτύπων διοίκησης σε όλες τις βαθμίδες της εταιρείας.»