Η Alliott Global Alliance διεύρυνε την παρουσία της σε 80 χώρες

11 Μαΐου, 2021

Η Alliott Global Alliance (‘AGA’) πιστή στο σχέδιο της στρατηγικής της ανάπτυξής ανακοινώνει την συμπλήρωση του ορόσημου δραστηριότητας και εξυπηρέτησης πελατών σε 80 χώρες, με την πρόσφατη προσθήκη της νομικής εταιρείας Peña Mancero Abogados από τη Μπογκοτά της Κολομβίας.

Η AGA ιδρύθηκε το 1979 και έκτοτε εφαρμόζει ένα διαφορετικό επιχειρηματικό μοντέλο, αποτελούμενη από τα μεγαλύτερα λογιστικά και νομικά γραφεία και διεθνή δίκτυα. Οι 195 εταιρείες-μέλη της σε 235 πόλεις σε όλο τον κόσμο παραμένουν εντελώς αυτόνομες, αλλά συνεργάζονται για να παρέχουν τις ολοκληρωμένες και εις βάθος αναλύσεις και συμβουλές τους σε επιχειρήσεις και οργανισμούς σε διάφορα μέρη του κόσμου, οι οποίες χρειάζονται έμπιστους, έμπειρους και αξιόλογους συνεργάτες. Τα λογιστικά και νομικά μέλη της συμμαχίας λειτουργούν σαν μια ομάδα για να προσφέρουν στους πελάτες τους εξειδικευμένες και πολύπλευρες λύσεις πάνω στις διάφορες φορολογικές και νομικές προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις.

Ο Giles Brake, COO της Alliott Global Alliance σχολίασε σχετικά: «Η επιτυχημένη παρουσία μας σε 80 χώρες είναι το κλειδί που διασφαλίζει ότι οι πελάτες έχουν εύκολη πρόσβαση σε εξειδικευμένες για τη βιομηχανία υπηρεσίες και σε όλο και περισσότερες αγορές. Οι πελάτες εκτιμούν την αποτελεσματική, πρακτική προσέγγιση που παρέχουν οι εταιρείες-μέλη της AGA. Η μεγάλη και συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση πελατών απαιτεί την επέκτασή μας σε περισσότερες τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο.»

«Η επέκταση μας σε 16 νέες χώρες από την αρχή του 2020 καταδεικνύει επίσης ότι η AGA αποτελείται από ανεξάρτητες, επαγγελματικές εταιρίες που έχουν ως κύριο μέλημα την επιχειρηματικότητα. Η διεύρυνση αυτή ενισχύει την ικανότητά τους να παρέχουν τις όλο και πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες που χρειάζονται οι πελάτες. Οι εταιρείες-μέλη αξιοποιούν τις νέες ευκαιρίες για να κερδίσουν νέους πελάτες και να αναπτύξουν τις πρακτικές τους διεθνώς μέσω της πρόσβασης στην παγκόσμια βάση πόρων που προσφέρουμε.»

Η AGA επεκτάθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας, προσθέτοντας 11 νέες εταιρείες-μέλη στη συμμαχία της το 2021 σε παγκόσμιο επίπεδο. Παραμένει σε καλό δρόμο για να επιτύχει τον στόχο της που είναι να φτάσει τις 250 εταιρείες-μέλη έως το 2025.

Ο Γιάννης Κλεώπας, ιδρυτής της Kleopas Alliott, αντιπρόσωπος της Alliott Global Alliance στην Ελλάδα και πρώην παγκόσμιος πρόεδρος της Alliott Global Alliance ανέφερε: «Η Alliott Global Alliance ακολουθώντας πιστά την επιτυχημένη στρατηγική ανάπτυξής της και παρόλες τις δυσκολίες της εποχής, συνεχίζει να εντάσσει στο δίκτυό της νέες και πολλά υποσχόμενες εταιρείες-μέλη από όλο τον κόσμο. Όλα τα μέλη συνεργαζόμαστε αποτελεσματικά για την παροχή εξειδικευμένων διασυνοριακών υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών, έχοντας ως κοινό στόχο μια μοναδική προσέγγιση στην εξυπηρέτηση των πελατών μας, που τους βοηθά να αναπτυχθούν και να διακριθούν στον κλάδο τους.»