Η Kleopas Alliott ανακοινώνει συνεργασία με την ALX Hellas

12 Ιανουαρίου, 2021

Ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα Στρατηγικού Σχεδιασμού Διοίκησης, Χρηματοδοτήσεων & Εξαγορών καθώς και Εμπορικής Ανάπτυξης και Νέων Αγορών

 

Αθήνα, 12  Ιανουαρίου 2021

 

Η λογιστική εταιρεία Kleopas Alliott Business Consultants, με τριάντα χρόνια επιτυχημένης πορείας στην Ελληνική αγορά, αναπτύσσει  και διευρύνει το πακέτο των υπηρεσιών της στα θέματα στρατηγικού σχεδιασμού. Η συνεργασία της με την ALX Hellas, εταιρεία παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και επίσημο εκπρόσωπο του Εθνικού Οργανισμού Εμπορίου της Ουγγαρίας (HEPA – Hungarian Export Promotion Agency) στην Ελλάδα, της δίνει τη δυνατότητα να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται από συγκεντρωτισμό στο μοντέλο διοίκησης τους.

Οι δυο εταιρείες διαθέτουν εμπεριστατωμένη γνώση και εμπειρία τόσο σε εμπορικούς κλάδους όσο και σε υπηρεσίες,  ιδιαίτερα στους τομείς τουρισμού, τροφίμων & ποτών, φαρμακευτικών, λιανικού & ηλεκτρονικού εμπορίου, μεταφορών & logistics, ακινήτων & real estate, κατασκευών, αγροτικής ανάπτυξης, βιομηχανίας, χρηματοοικονομικών, κ.α. Η συνεργασία τους έχει ως στόχο την σχεδίαση ολοκληρωμένων στρατηγικών και αναπτυξιακών πλάνων για λογαριασμό των πελατών τους, σύμφωνα με τα δεδομένα και τα σχέδια της κάθε επιχείρησης.

Συγκεκριμένα η Kleopas Alliott αναλαμβάνει τον εξορθολογισμό λειτουργίας της επιχείρησης, ετοιμάζοντας για τον πελάτη ένα working plan με σαφή περιγραφή των χρονικών, ποσοτικών και ποιοτικών προσδοκιών που αφορούν το κάθε τμήμα της επιχείρησης και των στελεχών της. Προσδιορίζει πιθανούς επιχειρηματικούς κινδύνους και προτείνει στην επιχείρηση σειρά ενεργειών για την αποτροπή τους. Αξιολογεί τη δομή και την επάρκεια των στελεχών της επιχείρησης σε σχέση με τις ανάγκες των πελατών της και εφαρμόζει σχέδιο για την οργάνωση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προσωπικού. Αναλύει το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, με στόχο την βέλτιστη αποτελεσματικότητα (performance management) και επίσης αναλαμβάνει τον σχεδιασμό της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Επιπλέον, αναλαμβάνει τον στρατηγικό σχεδιασμό και την εκπόνηση αναπτυξιακού πλάνου ώστε η επιχείρηση να είναι σε θεση να αξιοποιήσει κατάλληλα χρηματοδοτήσεις, συμμετοχές και εξαγορές που μπορούν να φανούν πολύτιμες για την ανάπτυξή της.   Προσδιορίζει τη μελλοντική αξία της επιχείρησης ή ενός έργου, με σκοπό την εκμετάλλευση ευκαιριών αγοράς, πώλησης ή συνεργασίας με ομοειδή ή συμπληρωματική δραστηριότητα. Επίσης, με βάση τα διεθνή πρότυπα, εκπονούνται τα απαραίτητα στάδια μιας επιχειρηματικής πρότασης για την προσέλκυση επενδυτών. Ακόμη, αναλύεται η βιωσιμότητα και η ανάπτυξη της επιχείρησης, και σε περίπτωση εισόδου νέας γενεάς στην διοίκηση, οργανώνεται ο σχεδιασμός διαδοχής.

Τέλος, η Kleopas Alliott με τη νέα της συνεργασία, διευρύνει την εμπορική ανάπτυξη του πελάτη, αναλαμβάνοντας την οργάνωση του δικτύου πωλήσεων, την επέκταση σε νέες αγορές και την σχεδίαση και υλοποίηση ενός επικοινωνιακού πλάνου για την μεγιστοποίηση της απόδοσης`.

Ο Γιάννης Κλεώπας, Διευθύνων Σύμβουλος της Kleopas Alliott, δήλωσε σχετικά: «Η συνεργασία μας με την ALX Hellas είναι μία επένδυση που μας δίνει το  πλεονέκτημα να είμαστε ανταγωνιστικοί. Με την υποστήριξή της, έχουμε την δυνατότητα να παρέχουμε στον πελάτη ένα πλήρες και ολοκληρωμένο πακέτο συμβουλευτικών υπηρεσιών στρατηγικού σχεδιασμού. Σε μια τέτοια δύσκολη περίοδο που διανύει η Ελληνική αλλά και η παγκόσμια οικονομία, κάθε επιχείρηση πρέπει να έχει δίπλα της έναν έμπιστο συνεργάτη, που θα φανεί αντάξιος των συνθηκών και θα την οδηγήσει στην ανάπτυξη και την ευημερία. Στο σύγχρονο αλλά και αβέβαιο περιβάλλον, η επιτυχία του όποιου επιχειρηματικού εγχειρήματος, έγκειται στη χάραξη μιας στρατηγικής, η οποία προσδίδει ένα μακρόπνοο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.»

 

Σχετικά με την ALX Hellas:  Η ALX Hellas, εταιρεία παροχής επιχειρηματικών συμβουλών, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 2015, με κύριο αντικείμενο την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας μέσα από συνέργειες και εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων. Η ALX Ελλάς προσφέρει υπηρεσίες στρατηγικού σχεδιασμού, από τον εξορθολογισμό και την ομαλή λειτουργία μιας επιχείρησης έως τη μεγιστοποίηση της αποτίμησής της, με εξειδίκευση σε μηχανισμούς αντιμετώπισης επιχειρηματικών κινδύνων, performance management, εισόδου σε νέες αγορές, ένταξης σε χρηματοδοτικά προγράμματα και στρατηγικές συμμαχίες. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.alx.com.gr