Ιστορικό

Τελειότητα, Εμπιστοσύνη & Εμπιστευτικότητα

Η διαδρομή της Kleopas Alliott Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ξεκίνησε το 1990.

Είμαστε μια ανεξάρτητη ελληνική λογιστική εταιρία με καινοτόμο διεθνή προσανατολισμό και μοναδική προσέγγιση στην εξυπηρέτηση πελατών.

Με περισσότερα από 40 στελέχη υψηλής εκπαίδευσης η Kleopas Alliott είναι μια από τις κορυφαίες λογιστικές εταιρίες στην Ελλάδα.

Εξυπηρετεί έναν μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων σε τομείς όπως η ενέργεια, ο τουρισμός, τα τρόφιμα και τα ποτά, οι μεταφορές, τα ακίνητα, το λιανικό εμπόριο, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα χρηματοοικονομικά, οι κατασκευές, τα φαρμακευτικά προϊόντα καθώς και ιδιώτες.

Η Kleopas Alliott φημίζεται για τις αξίες της – τελειότητα, εμπιστοσύνη & εμπιστευτικότητα – καθώς και για την οικοδόμηση μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες της, με βάση μια εξελιγμένη προσέγγιση παροχής υπηρεσιών.

Η χρήση τεχνολογιών αιχμής ενσωματώνει τις παραδοσιακές αυτές αξίες με έναν σύγχρονο και αποτελεσματικό τρόπο που αυξάνει την προστιθέμενη αξία για τον πελάτη.

Η εταιρεία δεσμεύεται να παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες, και να κατανοεί τις ανάγκες των πελατών σε βάθος, παραμένοντας επιμελής και ευέλικτη, με οικονομικά ελκυστικό τρόπο.

Η Διασφάλιση των Επιχειρήσεων είναι εξαιρετικά σημαντική για την Kleopas Alliott. Έτσι, αναπτύχθηκαν και εφαρμόζονται αυστηρές πολιτικές για την επίτευξη των υψηλότερων προτύπων στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, τον Κώδικα Δεοντολογίας, στην προσέγγιση κατά της Δωροδοκίας και Καταπολέμησης της Διαφθοράς, εξασφαλίζοντας ότι τα στελέχη και οι συνεργάτες της ενεργούν σύμφωνα με τους ισχύοντες ελληνικούς και διεθνείς νόμους και κανονισμούς. Το προηγμένο πλήρες Σχέδιο Αποκατάστασης Καταστροφών μαζί με ένα Ετήσιο Penetration Test ολοκληρώνει τη συνολική στρατηγική ασφάλειας της επιχείρησης.

30 + Χρόνια Εμπειρίας

Από το 1990

40 + στελέχη υψηλής εκπαίδευσης

Leading Accounting Firm in Greece

Απλοποιώντας τα πολύπλοκα

Ομαλή διέξοδος από περίπλοκα θέματα

Κοινωνική Ευθύνη

Η Kleopas Alliott παίρνει πολύ σοβαρά τον κοινωνικό της ρόλο, συμμετέχοντας σε ένα μεγάλο αριθμό προγραμμάτων βοηθώντας την κοινωνία να γίνει καλύτερη για όλους. Η εταιρεία υποστηρίζει με ενθουσιασμό αρκετούς οργανισμούς που βοηθούν, παιδιά, ηλικιωμένους και το περιβάλλον.

Λογιστική Εταιρεία της Χρονιάς για το 2014 – 2015 – 2016 – 2018 - 2020