Καταβολή φόρων με έκπτωση 25%

1 Απριλίου, 2020

Στις επιχειρήσεις των οποίων είτε ανεστάλη η λειτουργία με απόφαση της κυβέρνησης είτε συμπεριελήφθησαν στις οικονομικά πληγείσες λόγω των συνεπειών κορωνοϊού COVID-19, χορηγείται έκπτωση 25% επί των δόσεων των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών τους, εφόσον αυτές καταβάλλονται εμπρόθεσμα, με ημερομηνία καταβολής από τις 30 Μαρτίου 2020 έως και τις 30 Απριλίου 2020.

Σε περίπτωση οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης τμηματικής καταβολής, εκπίπτει ποσοστό 25% του ποσού της δόσης της ρύθμισης.

Από το ευεργέτημα αυτό εξαιρούνται οι οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους, που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, καθώς και οφειλές που προέρχονται από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων και χρέη υπέρ αλλοδαπού Δημοσίου.

Με νεότερη διευκρίνιση υπό την μορφή δελτίου τύπου, διευκρινίστηκε πως οι οφειλές ΦΠΑ και οι οφειλές από παρακρατούμενους φόρους οι οποίες έχουν βεβαιωθεί στη φορολογική διοίκηση, δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης τμηματικής καταβολής και είναι καταβλητέες από 30/3/2020 έως και 30/4/2020, δεν θα υπόκεινται στην έκπτωση του 25% ούτε σε οποιαδήποτε άλλη έκπτωση.

Για τη διευκόλυνση όσων φορολογουμένων επιθυμούν να καταβάλουν οφειλές Μαρτίου που εμπίπτουν στο καθεστώς έκπτωσης 25%, το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε στην έκδοση της 1068/2020 απόφασης και την παράταση της εμπρόθεσμης καταβολής μέχρι την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020.

Σύμφωνα με τη σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, θα υπάρξει μέριμνα για τους φορολογουμένους που κατέβαλαν ολόκληρο το ποσό των οφειλών την 30-3-2020 και 31-3-2020 και δικαιούνται την έκπτωση του 25%.