Κορονοϊός: Ενημέρωση σχετικά με τις εκκρεμότητες στις ΔΟΥ

18 Μαρτίου, 2020

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Σας γνωρίζουμε ότι μετά την επιβολή της εξ αποστάσεως εξυπηρέτησης στις ΔΟΥ και της επίσκεψης σε αυτές μόνο μετά από ραντεβού, έχει επιβληθεί και ίσως επεκταθεί περιορισμός στις ώρες εισόδου του κοινού και λογιστών σε όλες τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών έως την 10η Απριλίου 2020. Οι ενέργειες αυτές γίνονται στα πλαίσια λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορονοϊού.
Με τα πιο πάνω μέτρα ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στην τακτοποίηση των υποχρεώσεων σας που έχουμε αναλάβει να τακτοποιήσουμε.
Σας παρακαλούμε, για οποιοδήποτε θέμα σας, να επικοινωνείτε μαζί μας όσο το δυνατόν νωρίτερα ώστε η εξυπηρέτηση σας να γίνει το ταχύτερο δυνατό.