Κορονοϊός: Εργατικά – Ασφαλιστικά

16 Μαρτίου, 2020

Έως και τις 10.4.2020 ισχύουν τα εξής:

  • Αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί άμεσα στην «ΕΡΓΑΝΗ» τις προβλεπόμενες αλλαγές στην εργασία των εργαζομένων. Η καταχώρηση θα γίνεται το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα της παρασχεθείσας εργασίας.
  • Ο εργοδότης δύναται να καθορίζει ότι οι εργαζόμενοι θα εργάζονται εξ αποστάσεως (τηλεργασία).
  • Οι γονείς εργαζόμενοι υπό προϋποθέσεις δύνανται να κάνουν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού. Η άδεια ειδικού σκοπού έχει διάρκεια κατ΄ ελάχιστον 3 ημερών, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος κάνει χρήση 1 ημέρας από την κανονική του άδεια για κάθε 3 ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού. Από τις ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού τα 2/3 καλύπτονται από τον εργοδότη, και το ένα 1/3 από τον τακτικό προϋπολογισμό του κράτους.