Κορονοϊός: Λειτουργία επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλείας

23 Μαρτίου, 2020

Στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19, και για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες, o εργοδότης δύναται, με απόφασή του, να ορίζει προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης ως εξής:

– Κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ΄ ελάχιστο 2 εβδομάδες τον μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα,

– Αυτός ο τρόπος οργάνωσης της εργασίας γίνεται ανά εβδομάδα και εντάσσεται σε αυτόν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης,

– Εργοδότης που θα εφαρμόσει αυτόν τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν κατά την έναρξη εφαρμογής του.