Κορονοϊός: Νέα μέτρα για την στήριξη εργαζομένων κι επιχειρήσεων

19 Μαρτίου, 2020

Στις επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή και με την προϋπόθεση πως θα διατηρηθούν οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας παρέχεται:

Α) 4μηνη αναστολή:
– Στην καταβολή οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ,
– Στην καταβολή κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών,
– Στην καταβολή δόσεων και ρυθμίσεων.

Β) 3μηνη αναστολή:
– Στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών Φεβρουαρίου.
– Στην καταβολή ρυθμισμένων οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία.

Υπάρχει ρητή απαγόρευση απόλυσης εργαζομένων στις παραπάνω επιχειρήσεις, ενώ σε περίπτωση που αυτή λάβει χώρα θα θεωρείται άκυρη.

Σε κάθε εργαζόμενο επιχείρησης που έκλεισε λόγω κρατικής εντολής θα καταβληθεί στις αρχές Απριλίου αποζημίωση €800 για το διάστημα 15/3 – 30/4/2020.