Κορονοϊός: Στήριξη εργαζομένων

16 Μαρτίου, 2020

Οι εργοδότες στους οποίους επιβάλλεται το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στην «ΕΡΓΑΝΗ», με την οποία δηλώνουν ότι η επιχείρησή τους τελεί υπό το καθεστώς προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας.

Οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις αυτές υποβάλλουν ατομικά υπεύθυνη δήλωση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, δηλώνοντας τα προσωπικά τους στοιχεία, το ΙΒΑΝ, καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησης στην οποία εργάζονται, προκειμένου να συμπεριληφθούν στον ειδικό μηχανισμό στήριξης.

Εξαιρούνται:

α) όσοι εργάζονται εξ αποστάσεως,
β) όσοι διατελούν σε πάσης φύσεως νόμιμη άδεια,
γ) όσοι εργάζονται ως προσωπικό ασφαλείας και
δ) οι εργαζόμενοι, των οποίων η σχέση εξαρτημένης
εργασίας δεν αναστέλλεται λόγω της απαγόρευσης λειτουργίας των επιχειρήσεων.