Μείωση ασφαλιστικών εισφορών

25 Ιουνίου, 2020

Από 1η Ιουνίου 2020 ισχύουν οι νέες διατάξεις για τις ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες αφορούν τους μισθωτούς εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.

Η απόφαση του υπουργείου Εργασίας προβλέπει τη μείωση των εισφορών κατά 0,9% -με απώτερο στόχο να φθάσει στο 5% έως το 2023. Η περικοπή επιμερίζεται σε 0,48% για τις κρατήσεις του εργοδότη και σε 0,42% για τις κρατήσεις του εργαζόμενου.