Μείωση προστίμων για τις πριν του 2014 χρήσεις

31 Μαΐου, 2018

Με βάση διευκρινιστική εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ορίζεται ότι για πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου που εκδίδονται από την 1η Ιανουαρίου 2018 και μετά και αφορούν χρήσεις, περιόδους μέχρι 31-12-2013 θα εφαρμόζονται οι επιεικέστερες προβλεπόμενες, κατά περίπτωση, κυρώσεις για τον φορολογούμενο.