Νέα δράση «Επιστρεπτέας Προκαταβολής»

29 Σεπτεμβρίου, 2020

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εγγραφούν στην ειδική πλατφόρμα mybusinesssupport της ΑΑΔΕ έως την 28η Σεπτεμβρίου (ισχύουν προϋποθέσεις).

Βασική προϋπόθεση είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης οι προϋποθέσεις η διαδικασία καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια θα καθοριστούν με νέα  απόφαση μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων.