Νέες συμβουλευτικές υπηρεσίες Στρατηγικού Σχεδιασμού και Εμπορικής Ανάπτυξης

3 Φεβρουαρίου, 2021

Στην επέτειο των τριάντα χρόνων επιτυχημένης πορείας στην Ελληνική αγορά, η εταιρία μας αναπτύσσει  και διευρύνει το πακέτο των υπηρεσιών της στα θέματα στρατηγικού σχεδιασμού.

Η συνεργασία μας με την ALX Hellas, εταιρεία παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και επίσημο εκπρόσωπο του Εθνικού Οργανισμού Εμπορίου της Ουγγαρίας (HEPA – Hungarian Export Promotion Agency) στην Ελλάδα, μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις.

Η Kleopas Alliott και η  ALX Hellas,  δυο εταιρείες που διαθέτουν εμπεριστατωμένη γνώση και εμπειρία τόσο σε εμπορικούς και βιομηχανικούς κλάδους όσο και σε κλάδους υπηρεσιών,  έθεσαν στόχο την εξατομικευμένη σχεδίαση ολοκληρωμένων στρατηγικών και αναπτυξιακών σχεδίων για λογαριασμό των πελατών τους.

Συγκεκριμένα προχωρούμε σε εξορθολογισμό της λειτουργίας της επιχείρησης, ετοιμάζοντας και εφαρμόζοντας ένα working plan με σαφή περιγραφή των χρονικών, ποσοτικών και ποιοτικών προσδοκιών που αφορούν το κάθε τμήμα της επιχείρησης και των στελεχών της. Προσδιορίζουμε πιθανούς επιχειρηματικούς κινδύνους και προτείνουμε σειρά ενεργειών για την αποτροπή τους. Αξιολογούμε τη δομή και την επάρκεια των στελεχών της επιχείρησης σε σχέση με τις ανάγκες της και εφαρμόζουμε σχέδιο για την οργάνωση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προσωπικού.

Αναλαμβάνουμε επίσης τον στρατηγικό σχεδιασμό και την εκπόνηση αναπτυξιακού πλάνου ώστε η επιχείρηση να είναι σε θέση να αξιοποιήσει κατάλληλα χρηματοδοτήσεις, συμμετοχές και εξαγορές που μπορούν να φανούν πολύτιμες για την ανάπτυξή της.   Προσδιορίζουμε την μελλοντική αξία της επιχείρησης ή ενός έργου, με σκοπό την εκμετάλλευση ευκαιριών αγοράς, πώλησης ή συνεργασίας με ομοειδή ή συμπληρωματική δραστηριότητα.

Ακόμη, με βάση τα διεθνή πρότυπα, εκπονούνται τα απαραίτητα στάδια μιας επιχειρηματικής πρότασης για την προσέλκυση επενδυτών. Επιπλέον, αναλύεται η βιωσιμότητα και η ανάπτυξη της επιχείρησης, και σε περίπτωση εισόδου νέας γενεάς στην διοίκηση, οργανώνεται ο σχεδιασμός διαδοχής.