Νέο καθεστώς ΦΠΑ από την 1η Ιουλίου 2021 στις εξ αποστάσεως πωλήσεις

5 Ιουλίου, 2021

Με γνώμονα την απλοποίηση και την ενιαία αντιμετώπιση στην επιβολή και είσπραξη του ΦΠΑ με ισχύ από 1/7/2021, τέθηκαν σε ισχύ νέοι πανευρωπαϊκοί κανόνες ΦΠΑ στις πραγματοποιούμενες εξ αποστάσεως, (online κλπ.) πωλήσεις.

Οι νέοι αυτοί κανόνες στοχεύουν να συμβάλλουν στον εξορθολογισμό των όρων ανταγωνισμού των επιχειρήσεων μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε. και τρίτων χωρών, καθώς και μεταξύ του κλάδου του ηλεκτρονικού εμπορίου και των παραδοσιακών καταστημάτων, και φυσικά στην πρόληψη και καταστολή της φορολογικής απάτης.

Με τους νέους κανόνες, για πωλήσεις κάτω από το όριο των €10.000 ο ΦΠΑ μπορεί να καταβληθεί στο κράτος-μέλος στο οποίο βρίσκεται η πωλήτρια επιχείρηση.
Για τις πωλήσεις που υπερβαίνουν αυτό το όριο οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εγγραφούν σε ειδική για τον σκοπό αυτό θυρίδα (OSS), όπου θα μπορεί εύκολα να δηλώσει και να καταβάλλει τον οφειλόμενο ΦΠΑ στο κράτος-μέλος ο κάτοικος του οποίου αγόρασε το αγαθό.

Επομένως, αν ένας καταναλωτής αγοράσει μέσω διαδικτύου ένα προϊόν από μια χώρα της Ε.Ε. και η πωλήτρια επιχείρηση έχεις ξεπεράσει το όριο των €10.000 σε πωλήσεις σε αυτό το κράτος, τότε ο καταναλωτής επιβαρύνεται με τον ΦΠΑ που ισχύει στη χώρα που βρίσκεται ο ίδιος και όχι με τον ΦΠΑ της χώρας του πωλητή.

*Γιάννης Κλεώπας, Διευθύνων Σύμβουλος της Kleopas Alliott Business Consultants