Οικονομική Ενίσχυση Επιχειρήσεων

3 Απριλίου, 2020

Οικονομική ενίσχυση αναμένεται να δοθεί στις επιχειρήσεις με βάση την προκαταβολή φόρου που έχουν ήδη καταβάλει και θα χορηγηθεί απευθείας από το κράτος με την μορφή δανείου, μέσω του “Taxis”, με την προϋπόθεση φυσικά να διατηρήσουν τις θέσεις απασχόλησης.

Αφορά μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με προσωπικό από 1 έως 500 εργαζόμενους, ανεξάρτητα αν υπάγονται στις πληγείσες ή όχι, και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εγγραφούν στην ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ έως 10 Απριλίου.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τα κριτήρια υπαγωγής, το ποσό, το επιτόκιο, τις δόσεις, την συνολική περίοδο του δανείου και της περιόδου χάριτος είναι άγνωστες ακόμη. Θα καθοριστούν δε, με υπουργική απόφαση, μετά την ολοκλήρωση των αιτήσεων και το κλείσιμο της πλατφόρμας.

Το ύψος της ενίσχυσης θα προσδιορίζεται επίσης αυτοματοποιημένα και η ενίσχυση θα είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και μη συμψηφιστέα.

Πιθανολογούμε πως η επιλεξιμότητα θα γίνει με βάση την αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης σε σύγκριση με την προγενέστερη, πως το επιτόκιο θα είναι εξαιρετικά χαμηλό, η συνολική περίοδος θα είναι 5 έτη με 1 έτος περίοδο χάριτος και η αποπληρωμή θα γίνει σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.