Οφέλη από τη Διαβρωτική Βάση Μετατόπισης Κερδών (BEPS)

31 Μαΐου, 2018

Η Διαβρωτική Βάση Μετατόπισης Κερδών (BEPS) αναφέρεται σε στρατηγικές φοροαποφυγής που επωφελούνται από τα κενά και τις αναντιστοιχίες στους φορολογικούς κανόνες προκειμένου να μετατοπίσουν τα κέρδη σε περιοχές με χαμηλές ή και χωρίς φορολογικές επιβαρύνσεις. Πάνω από 100 χώρες (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) και τους φορείς της δικαιοσύνης/ δικαιοδοσίες συνεργάζονται για την εφαρμογή των μέτρων BEPS και την αντιμετώπιση της.

Στο πλαίσιο του σχεδίου OECD/G20 BEPS Project, αναπτύχθηκαν 15 δράσεις για να εφοδιάσουν τις κυβερνήσεις με εθνικά και διεθνή μέσα για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής, εξασφαλίζοντας ότι τα κέρδη φορολογούνται όπου εκτελούνται οι οικονομικές δραστηριότητες που αποφέρουν κέρδη και δημιουργείται αξία.

Το πρόγραμμα BEPS έχει στόχο να κλείσει τις διεξόδους που επιτρέπουν σε ορισμένες εταιρείες να μεταφέρουν το εισόδημα τους σε μέρη που έχουν μικρή ή και καθόλου οικονομική δραστηριότητα. Η εφαρμογή του προγράμματος BEPS ενισχύει συλλογικά το ισχύον πλαίσιο συναίνεσης για τη φορολόγηση των διασυνοριακών δραστηριοτήτων. Ένα σύστημα που στοχεύει στην εξάλειψη της διπλής φορολόγησης δεν μπορεί από μόνο του να δημιουργήσει συνθήκες μη διπλής φορολόγησης, χωρίς να διακινδυνεύει να αντικατασταθεί από ένα συνονθύλευμα ασυντόνιστων μονομερών μέτρων.