Παράταση αναστολής συμβάσεων και προγράμματος «Συν-Εργασία» έως τις 30 Σεπτεμβρίου

13 Αυγούστου, 2020

Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στις 11 Αυγούστου 2020 δίνεται η δυνατότητα αναστολής συμβάσεων εργασίας για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο,  στις επιχειρήσεις τουρισμού, μεταφορών, επισιτισμού, πολιτισμού και αθλητισμού, βάσει ΚΑΔ.

Οι επιχειρήσεις που υπάγονται μπορούν να θέτουν σε αναστολή σύμβασης μέρος ή ακόμη και το 100% των εργαζομένων τους, που έχουν προσληφθεί μέχρι την δημοσίευση της ΠΝΠ, είτε είχαν τεθεί σε αναστολή τους προηγούμενους μήνες, είτε όχι. Δίνεται, επίσης, η δυνατότητα στους εργοδότες να θέτουν σε αναστολή εργαζομένους τους οποίους είχαν ανακαλέσει οριστικά στο παρελθόν.

Η αναστολή μπορεί να διαρκέσει έως 30 ημέρες ανά μήνα. Οι εργαζόμενοι που θα τεθούν σε αναστολή ολόκληρο τον Αύγουστο ή και ολόκληρο τον Σεπτέμβριο θα λάβουν 534 ευρώ ανά μήνα.

Προσοχή: ισχύει η ρήτρα της μη απόλυσης, καθώς οι εργοδότες υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους με απολύσεις για όσο χρόνο κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και για χρονικό διάστημα 30 ημερών οφείλουν να διατηρήσουν  τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας.

Ο μηχανισμός «Συν-Εργασία» ανοίγει πλέον και για τους εποχικούς εργαζομένους και διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος προκειμένου να ενταχθούν περισσότεροι εργαζόμενοι σε αυτόν.

Σε περίπτωση που θέλετε περισσότερες πληροφορίες ή την βοήθεια μας ελάτε σε επαφή μαζί μας.