Παράταση της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων

25 Ιουνίου, 2020

Η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων, για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, παρατείνεται έως και τις 29 Ιουλίου 2020 λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας.

Επισημαίνεται ότι δεν αλλάζει η προθεσμία για την καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος, η οποία είναι η 31η Ιουλίου 2020.