Πληροφοριακό Σημείωμα

4 Ιουνίου, 2020

Η εποχή που διανύουμε, η εποχή της πανδημίας του Covid-19, είναι αναμφισβήτητα μοναδική, τόσο ως εμπειρία όσο και για την ατομική αλλά και την δημόσια υγεία.

Η εταιρία μας είναι προσηλωμένη στην κάλυψη όλων των Λογιστικών και Φοροτεχνικών αναγκών σας αλλά και ευρύτερα των επιχειρηματικών σας αναγκών για πολλά χρόνια.

Παρόλο που το αντικείμενο μας δεν είναι σχετικό με τα της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων στις νέες απαιτήσεις του Covid-19 περιβάλλοντος, αντιλαμβανόμενοι την νέα πρόκληση θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα προγράμματα προσαρμογής των επιχειρήσεων σε περιβάλλον Covid-19.

Είδαμε με ενδιαφέρον την υπηρεσία «Covid-19 / Business Transformation» από την εταιρία AlfaConsultancy (www.alfaconsultancy.gr) και σκεφτήκαμε να σας την κάνουμε γνωστή με στόχο την ασφαλή λειτουργία της δραστηριότητας σας.

Η δράση αυτή αφορά ένα σύνολο υπηρεσιών σχετιζόμενες με την διαχείριση του Covid-19 από επιχειρήσεις που η φύση της εργασίας τους δημιουργεί συγχρωτισμό στελεχών, υπαλλήλων, πελατών και συνεργατών και παρέχεται από την AlfaConsultancy και εξειδικευμένους ιατρούς σε θέματα υγείας.

Με την δράση αυτή επιτυγχάνεται η πλήρης συμμόρφωση της επιχείρησης με τα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω της δημιουργίας πιστοποιημένων διαδικασιών ελέγχου για την νόσο COVID-19, με ταυτόχρονη βελτίωση της ασφάλειας του προσωπικού και των πελατών για την ασφαλή λειτουργία της επιχείρησης.

Πιο κάτω θα βρείτε σύντομη περιγραφή των υπηρεσιών της δράσης αυτής.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ & ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤHΝ COVID-19.

ΣΤΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
Ο κύριος στόχος αφορά την ασφαλή επαναλειτουργία και λειτουργία στο εξής της επιχείρησης, τόσο για τους πελάτες όσο και για τους εργαζομένους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

  • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ της διοίκησης για τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και των πρωτοκόλλων ασφαλείας με διαδικτυακές συνεντεύξεις των στελεχών (εντοπισμός των ιδιαιτεροτήτων της επιχείρησης).
  • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ των απαιτούμενων ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ – ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.
  • ΕΛΕΓΧΟΣ των εργαζομένων, σε συνεργασία με ειδικούς Ιατρούς.
  • ΑΜΕΣΗ σύνταξη ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ ανά εξεταζόμενο, στους χώρους λειτουργίας της επιχείρησης  με την χρήση αξιόπιστων τεστ και τεχνικών από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με το πρωτόκολλο ΕΟΔΥ.
  • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ προσαρμοσμένης ψηφιακής εφαρμογής για την ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ των δεδομένων.
  • ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ της καταγραφής στις απαιτήσεις των πρωτοκόλλων και στις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης.
  • Διαχείριση προσωπικών δεδομένων (GDPR-ΓΚΠΔ).
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ του προσωπικού στις ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ του πρωτοκόλλου ασφαλείας και των προδιαγραφών, με την χρήση της εκπαιδευτικής διαδικτυακής πλατφόρμας της AlfaConsultancy – «a-cademy».
  • ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ διαδικασία των γνώσεων του προσωπικού διαδικτυακά.
  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ της εκπαίδευσης του προσωπικού.
«Αθήνα Μάιος 2020»
Ενημερώστε μας για το ενδιαφέρον σας και θα σας φέρουμε σε απευθείας επαφή με την εξειδικευμένη ομάδα της AlfaConsultancy.