Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των νέων γραφείων της εταιρείας Kleopas Alliott

7 Νοεμβρίου, 2018