ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

18 Ιουνίου, 2020

Σας ενημερώνουμε πως με την Α1139/12-6-2020 απόφαση της ΑΑΔΕ επήλθαν τροποποιήσεις στην δήλωση μίσθωσης ακινήτων. Συγκεκριμένα:

1) Εκμισθωτές ακινήτων, των οποίων το μίσθωμα έχει μειωθεί κατά 40% με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, υποβάλλουν «Δήλωση Covid», περί μεταβολής του μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, κατά περίπτωση, μέχρι την 22η Ιουνίου 2020. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά αρχική ή τροποποιητική «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», πρέπει αυτή να προηγηθεί της «Δήλωσης Covid», χωρίς την επιβολή κυρώσεων, μέχρι την 22η Ιουνίου 2020, στην οποία δηλώνονται τα στοιχεία της συμφωνίας μίσθωσης, όπως αυτά ίσχυαν πριν τη μείωση του μισθώματος.

2) Για συμφωνίες μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, αρχικές ή τροποποιητικές, που για οποιοδήποτε λόγο αφορούν το ποσό του μισθώματος, είναι σε ισχύ μέχρι και την 12η Ιουνίου 2020, και για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», υπάρχει η δυνατότητα υποβολής της δήλωσης μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2020, χωρίς την επιβολή κυρώσεων. Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και μισθώσεις οι οποίες έχουν συναφθεί πριν την 01.01.2014, για τις οποίες μέχρι σήμερα δεν υπήρχε υποχρέωση υποβολής «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας». Σε περίπτωση που συμφωνία μίσθωσης, για την οποία έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά ή έχει κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ. «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» και έχει λυθεί μέχρι την 12η Ιουνίου 2020, ο εκμισθωτής υποχρεούται να δηλώσει μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2020 την ημερομηνία της λύσης, διαφορετικά η συμφωνία της μίσθωσης θεωρείται ότι είναι σε ισχύ.

3) Σε περίπτωση λύσης της μίσθωσης, ο εκμισθωτής υποχρεούται να δηλώνει τη λύση αυτής μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα, διαφορετικά η συμφωνία της μίσθωσης θεωρείται ότι είναι σε ισχύ.

Αν θέλετε πρακτική βοήθεια από το γραφείο μας για την υποβολή των πιο πάνω δηλώσεων ή χρειάζεστε πιο πολλές πληροφορίες παρακαλούμε ενημερώστε μας ΑΜΕΣΑ.