Πρόγραμμα δημιουργίας 100.000 νέων θέσεων εργασίας

29 Σεπτεμβρίου, 2020

Το πρόγραμμα αρχίζει την 1η Οκτωβρίου 2020 και ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.

Οι συμβάσεις εργασίας έχουν διάρκεια έξι μηνών και αφορούν κάθε είδους επιχείρηση-εργοδότη. Απαιτείται υποβολή δήλωσης στο Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα:

  1. Καταβάλει το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη, ανεξαρτήτως του ύψους του καθαρού μηνιαίου μισθού, καθώς και τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε δώρα και επίδομα αδείας για διάστημα έξι μηνών.
  2. Αν η νέα πρόσληψη αφορά μακροχρόνια άνεργο, επιδοτείται και με διακόσια ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού.
  3. Μετά το πέρας των έξι μηνών ο εργαζόμενος μπορεί να συνεχίσει την εργασία του εφόσον και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν. Στην περίπτωση αυτή, ο εργαζόμενος αμείβεται εξ ολοκλήρου πλέον από την επιχείρηση-εργοδότη.
  4. Οι εργαζόμενοι που τοποθετούνται στις νέες θέσεις εργασίας με βάση το πρόγραμμα αυτό δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων με αυτό το πρόγραμμα δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή.

Σε περίπτωση που θέλετε περισσότερες πληροφορίες ή την βοήθεια μας ελάτε σε επαφή μαζί μας.

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης:

Οποιαδήποτε πληροφορία περιέχεται εδώ, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συνημμένων, είναι γενική και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να εφαρμοστεί χωρίς εξειδικευμένη επαγγελματική βοήθεια. Η εταιρία μας θα δώσει επιπλέον λεπτομέρειες και επαγγελματική συνδρομή, μόνον εφόσον ζητηθεί.