Πρόγραμμα επιδότησης μερικής απασχόλησης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

26 Μαΐου, 2020

Από την 1η Ιουνίου τίθεται σε ισχύ το πρόγραμμα Συν-Εργασία που θα καλύπτει μέρος του εισοδήματος των εργαζομένων που θα τεθούν σε καθεστώς προσωρινής – μερικής απασχόλησης.

Ταυτόχρονα προβλέπεται συνέχιση του καθεστώτος αναστολής συμβάσεων εργασίας για Ιούνιο και Ιούλιο, για τις επιχειρήσεις που είναι κλειστές και για τις επιχειρήσεις των κλάδων εστίασης, τουρισμού, μεταφορών, πολιτισμού και αθλητισμού που πλήττονται.

Προϋπόθεση για να ενταχθεί μια επιχείρηση στο Πρόγραμμα Συν-Εργασία είναι:

  1. Να μπορεί να αποδείξει ότι κατά την διάρκεια της κρίσης είχε μείωση του τζίρου της τουλάχιστον 20%, ανεξαρτήτως αν εντάσσονταν ή όχι στους πληττόμενους ΚΑΔ, και
  2. Να διατηρήσει το πλήθος των εργαζομένων μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου 2020.

Η περίοδος της μερικής απασχόλησης για τους εργαζόμενους μιας επιχείρησης θα είναι προσωρινή. Απαγορεύεται δηλαδή να αλλάξει η σύμβαση εργασίας που είχε η επιχείρηση με τον εργαζόμενο πριν μπει σε καθεστώς μερικής απασχόλησης και αυτός θα πρέπει να επανέλθει σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης με την ίδια αμοιβή και τα ίδια δικαιώματα όπως πριν.