Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ΦΠΑ στις επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου εντός της ΕΕ

31 Μαΐου, 2018

Η Ευρωπαϊκή επιτροπή αναμένεται να θέσει νέους κανόνες ηλεκτρονικού εμπορίου εντός της ΕΕ. Οι νέοι κανόνες θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις που πωλούν προϊόντα μέσω διαδικτύου να εκπληρώνουν όλες τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τον ΦΠΑ εντός ΕΕ στην ίδια χώρα. Θα απλοποιήσουν τις διαδικασίες του ΦΠΑ για τις νέες και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις καθώς η διαχείριση του ΦΠΑ για τις διασυνοριακές πωλήσεις που δεν υπερβαίνουν τα €10Κ θα γίνεται στην χώρα της επιχείρησης. Επίσης οι μικρές επιχειρήσεις θα ωφεληθούν από απλούστερες διαδικασίες για τις διασυνοριακές πωλήσεις ύψους έως €100Κ, ώστε να μην δυσχεραίνεται η δραστηριότητα τους. Θα ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση της απάτης στον ΦΠΑ από χώρες εκτός ΕΕ, για την προστασία του ευρωπαϊκού εμπορίου από τον αθέμιτο ανταγωνισμό και θα δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη να μειώσουν τους συντελεστές ΦΠΑ για τα ηλεκτρονικά βιβλία και τις διαδικτυακές εφημερίδες.