Πότε το παγκόσμιο εισόδημα φορολογείται στην Ελλάδα

5 Σεπτεμβρίου, 2018

Ένα φυσικό πρόσωπο που έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά του.

Ένα φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, εφόσον έχει στην Ελλάδα την μόνιμη ή κύρια κατοικία του ή την συνήθη διαμονή του ή το κέντρο των ζωτικών συμφερόντων του (προσωπικούς ή οικονομικούς ή κοινωνικούς δεσμούς), ή βρίσκεται στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει 183 ημέρες τον χρόνο.