Ρυθμίσεις στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών

16 Απριλίου, 2020

Για κρατήσεις που έχουν γίνει και που θα ακυρωθούν στο διάστημα 25 Φεβρουαρίου 2020 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει στον πελάτη οποιοδήποτε ποσό που ο πελάτης έχει καταβάλει ως προκαταβολή, εγγύηση, κλπ.

Εναλλακτικά η τουριστική επιχείρηση δύναται, να προσφέρει στον πελάτη αντί της επιστροφής χρημάτων ισόποσο πιστωτικό σημείωμα ισχύος 18 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του. Η τουριστική επιχείρηση οφείλει να ενημερώσει εγγράφως σε σταθερό μέσο τον πελάτη για την προσφορά του πιστωτικού σημειώματος εντός προθεσμίας 30 ημερών. Ισχύουν προϋποθέσεις.

Όμοιες ρυθμίσεις ισχύουν και για τις κρατήσεις μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων.