Ρύθμιση Χρεών σε Δόσεις

20 Ιανουαρίου, 2020

Στο νέο σχήμα της πάγιας ρύθμισης που προετοιμάζεται και θα ισχύσει σύντομα θα μπορούν να υπαχθούν:

  • Όσοι φορολογούμενοι οφείλουν φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ και άλλους φόρους και τέλη στην Εφορία ή στα τελωνεία που βεβαιώθηκαν εντός του 2019 αλλά δεν έχουν εντάξει τις οφειλές στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων.
  • Όσοι φορολογούμενοι έχουν παλαιά ληξιπρόθεσμα χρέη προς την Εφορία και τα έχουν αφήσει αρρύθμιστα.
  • Όλα τα χρέη προς την Εφορία που θα βεβαιώνονται μετά την ημερομηνία κατά την οποία θα τεθούν σε ισχύ οι διατάξεις για τη νέα πάγια ρύθμιση, είτε γίνουν ληξιπρόθεσμα είτε όχι.