Στατιστικά Κατώφλια 2019

30 Οκτωβρίου, 2019

Τα στατιστικά κατώφλια που ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή βάσει του Κανονισμού της Ε.Ε. 638/2004 και τα οποία ισχύουν από 1/1/2019 έως 31/12/2019, πάνω από τα οποία οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση Intrastat διαμορφώνονται ως εξής:

Για τις Αφίξεις 150.000€ και για τις αποστολές 90.000€.

Μια επιχείρηση είναι υπόχρεη υποβολής δήλωσης Intrastat:

  1. όταν υπερβεί το στατιστικό κατώφλι του έτους αναφοράς κατά το προηγούμενο έτος και
  2. όταν υπερβεί το στατιστικό κατώφλι κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να ελέγχουν την υπέρβαση ή όχι του στατιστικού κατωφλίου τόσο κατά την διάρκεια όσο και στο τέλος του έτους 2019 για να διαπιστώσουν αν και πότε είναι υπόχρεες σε υποβολή δήλωσης Intrastat.