Στατιστικά Κατώφλια 2020

25 Ιουνίου, 2020

Τα στατιστικά κατώφλια, τα οποία ισχύουν από 1/1/2020 έως 31/12/2020, πάνω από τα οποία οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση Intrastat διαμορφώνονται ως εξής:

ΑΦΙΞΕΙΣ: €150.000

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ: €90.000

Σύμφωνα με τον κανονισμό 638/2004 του ΕΚ (Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) μια επιχείρηση είναι υπόχρεη υποβολής δήλωσης Intrastat όταν:

  1. Υπερβεί το στατιστικό κατώφλι του έτους αναφοράς κατά το προηγούμενο έτος. Δηλαδή μια επιχείρηση που έχει πραγματοποιήσει αφίξεις ύψους €000 μέχρι 31/12/2019 δεν είναι υπόχρεη σε δήλωση Intrastat, ενώ αν είχε πραγματοποιήσει αφίξεις ύψους €150.000 μέχρι 31/12/2019 θα υποβάλλει δήλωση από τον 1ο μήνα του 2020, έστω και αν φέρει εμπορεύματα αξίας €1.
  2. Υπερβεί το στατιστικό κατώφλι κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς.

Δηλαδή αν μια επιχείρηση πραγματοποίησε αφίξεις ύψους:

  • Ιανουάριος: €000: Δεν υποβάλλει δήλωση Intrastat.
  • Φεβρουάριος: €000: Δεν υποβάλλει δήλωση Intrastat (Σύνολο €50.000
  • Μάρτιος: €000: Δεν υποβάλλει δήλωση Intrastat (Σύνολο €95.000)
  • Απρίλιος: €000: Υποβάλλει δήλωση Intrastat (Σύνολο €155.000).

 

Από το μήνα Απρίλιο και μετά η επιχείρηση αυτή είναι υπόχρεη δήλωσης Intrastat για όλους τους επόμενους μήνες του 2020, έστω και αν φέρει εμπορεύματα αξίας €1.

Επισημαίνουμε ότι εφόσον η επιχείρηση πραγματοποιεί αποστολές, πρέπει να κάνει το ίδιο, σύμφωνα με το αντίστοιχο κατώφλι που ισχύει για αυτές.