Στελέχη

Δεσμευόμαστε να παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες και να κατανοούμε σε βάθος
τις ανάγκες των πελατών, να είμαστε επιμελείς και ευέλικτοι, με οικονομικά ελκυστική προσέγγιση.

Γενική Διεύθυνση

Γιάννης Κλεώπας

Ιδρυτής

Μαρία Γρατσία

Διευθύνουσα Σύμβουλος

Θεοδόσης Πυλαρινός

Αντιπρόεδρος ΔΣ - Διεύθυνση Φορολογικού

Εξυπηρέτηση Πελατών - Επικεφαλής Ομάδων

Βαγγέλης Σαρρής

Μέλος ΔΣ / Λογιστής - Φοροτεχνικός

Δήμητρα Ξυπολιά

Λογιστής - Φοροτεχνικός

Βαγγέλης Μπόνης

Μέλος ΔΣ / Λογιστής - Φοροτεχνικός (Γραφείο Μυκόνου)

Ευτυχία Καρανικολή

Λογιστής - Φοροτεχνικός

Σέργιος Τουτάρας

Λογιστής - Φοροτεχνικός (Μικρές επιχειρήσεις - Φυσικά πρόσωπα)

Διοικητικό

Μάχη Ντυμένου

Γραμματεία

Τζένη Καρύγιαννη

Οικονομικές Υπηρεσίες