Στελέχη

Δεσμευόμαστε να παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες και να κατανοούμε σε βάθος
τις ανάγκες των πελατών, να είμαστε επιμελείς και ευέλικτοι, με οικονομικά ελκυστική προσέγγιση.

Γενική Διεύθυνση

Γιάννης Κλεώπας

Ιδρυτής

Μαρία Γρατσία

Διεύθυνση Εργασιών

Θεοδόσης Πυλαρινός

Διεύθυνση Φορολογικού

Εξυπηρέτηση Πελατών - Επικεφαλής Ομάδων

Βαγγέλης Σαρρής

Λογιστής - Φοροτεχνικός

Βίλλυ Κτεναβέα

Λογιστής - Φοροτεχνικός

Γιώργος Βαγγελάτος

Μισθοδοσία και Ανθρώπινοι Πόροι

Δήμητρα Ξυπολιά

Λογιστής - Φοροτεχνικός

Βαγγέλης Μπόνης

Λογιστής - Φοροτεχνικός (Γραφείο Μυκόνου)

Ευτυχία Καρανικολή

Λογιστής - Φοροτεχνικός

Σέργιος Τουτάρας

Λογιστής - Φοροτεχνικός (Μικρές επιχειρήσεις - Φυσικά πρόσωπα)

Διοικητικό

Μάχη Ντυμένου

Γραμματεία

Τζένη Καρύγιαννη

Οικονομικές Υπηρεσίες