Συνέντευξη της Μαρίας Γρατσίας στο e-magazine “Women in Digital”

17 Μαΐου, 2022

Η Μαρία Γρατσία, CEO της Kleopas Alliott Business Consultants, έδωσε συνέντευξη στο e-magazine ‘Women in Digital” και μίλησε για τον ρόλο της και τα σχέδια της για τη στρατηγική κατεύθυνση της επιχείρησης σε δύσκολους καιρούς.

  1. Τι σημαίνει για μια γυναίκα με τόσο μεγάλη εμπειρία να έχει την ευθύνη της συνολικής λειτουργίας και τη διαμόρφωση της γενικής πολιτικής προώθησης και ανάπτυξης των εργασιών της Kleopas Alliott Business Consultants;Σε έναν ανδροκρατούμενο κυρίως χώρο αποτελεί μεγάλη ικανοποίηση και τεράστια ανταμοιβή, μία γυναίκα να κατέχει μια υψηλόβαθμη διοικητική θέση. Αν και οι ευθύνες είναι πολλές, το συναίσθημα της προσφοράς, της δημιουργίας και της αναγνώρισης υπερκαλύπτει το αίσθημα της πίεσης και των ευθυνών που απαιτούν αντίστοιχες θέσεις. Το σημαντικότερο από όλα είναι να υπάρχει αλληλοσεβασμός ανάμεσα στα στελέχη της εκάστοτε επιχείρησης. Έχοντας κατακτήσει αυτό το στάδιο, το έργο που παράγεται είναι έργο συλλογικής δουλειάς, δίχως διαχωρισμούς σε φύλα.
  2. Ποια είναι η ανανεωμένη δέσμευσή σας και οι στόχοι σας από τη νέα αυτή θέση;Το νέο στρατηγικό πλάνο μας αποσκοπεί στη μετάβαση της Kleopas Alliott  από  την επιδίωξη μεριδίων στην αγορά σε μία νέα προσέγγιση με στόχο την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής αξίας από τις υπηρεσίες μας. Το στρατηγικό μας πλάνο στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: α) της ανάκαμψης μέσα στα επόμενα χρόνια με στόχο την ενίσχυση των οικονομικών αποτελεσμάτων,  β) της ανανέωσης των υπηρεσιών μας που περιλαμβάνει μια ανανεωμένη και επικαιροποιημένη γκάμα προϊόντων με στόχο την αύξηση των πελατολογίου μας, και γ) της επανάστασης που φέρνει η μετάλλαξη του επιχειρηματικού μοντέλου μέσα από την τεχνολογία και τις online υπηρεσίες.  Στόχος μας είναι να καταστεί πρωτοπόρος η Kleopas Alliott  στη δημιουργία αξίας κατά τη νέα metaverse εποχή με τον εμπλουτισμό της γκάμας των υπηρεσιών μας και των επιχειρηματικών λύσεων που προσφέρουμε, καθώς και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πελατών μας.
  3. Ποια είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια που αντιμετωπίζει μια Γυναίκα σε έναν τόσο απαιτητικό χώρο και πώς βλέπετε τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τα digital skills των Γυναικών έναντι των Ανδρών συναδέλφων τους;Σε μια γενική εκτίμηση, το ποσοστό των γυναικών που εργάζεται σε υψηλόβαθμες θέσεις δεν είναι ικανοποιητικό, με τις προοπτικές εξέλιξης τους να είναι περιορισμένες. Από διάφορες έρευνες προκύπτει ότι τα μεγαλύτερα εμπόδια που αντιμετωπίζει μία γυναίκα στον απαιτητικό επιχειρηματικό κόσμο είναι οι οικογενειακές ευθύνες, οι προκαταλήψεις λόγω φύλου καθώς και η έλλειψη υποστήριξης από συναδέλφους και οι άνισες απολαβές σε σχέση με τους άντρες. Στα παραπάνω αξίζει να προστεθούν και οι οικογενειακές αντιρρήσεις που φαίνεται πως συνεχίζουν να αποτελούν πολλές φορές εμπόδιο για την εξέλιξη της σύγχρονης γυναίκας.Όσο αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό, η ανάπτυξη αυτού δεν έχει να κάνει με τα φύλα. Απαιτεί κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες από άτομα τα οποία έχουν καινοτόμες ιδέες και διάθεση για εξέλιξη και δημιουργία. Λανθασμένα η κοινωνία στην οποία ζούμε και εξελισσόμαστε έχει εγκαθιδρύσει στερεότυπα σχετικά με την τεχνολογία, ήδη από τη νεανική ηλικία. Γι’ αυτό παρατηρείται ακόμα και σήμερα πως  στις περισσότερες σχολές τεχνολογικής φύσεως, το ανδρικό ποσοστό των φοιτητών ξεπερνά κατά πολύ το αντίστοιχο των γυναικών. Ωστόσο πολλές είναι οι γυναίκες που προοδεύουν στον ψηφιακό τομέα διαθέτοντας όλα τα απαραίτητα digital skills για την εξέλιξη και επιτυχία τους σε επαγγελματικό επίπεδο. Η εξέλιξη σε κάθε τομέα είναι στο χέρι του καθενός. Στις μέρες μας υπάρχει πλήθος σεμιναρίων για μεγαλύτερη εμβάθυνση στο κομμάτι των digital skills. Δίνεται επομένως η ευκαιρία στα άτομα που το επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους κι άλλο προκειμένου να πετύχουν τους στόχους που έχουν θέσει, επιδεικνύοντας ικανότητες στον τομέα αυτό ανεξαρτήτως φύλου.
  4. Με ποιον τρόπο η Τεχνολογία επηρεάζει τις επιχειρήσεις ειδικά στη μετά-covid εποχή;Η εξέλιξη και συνεισφορά της τεχνολογίας, ειδικότερα στην μετά- covid εποχή, είναι μεγάλη. Όπως διαπιστώνουμε καθημερινά αλλά προκύπτει και από διάφορες πρόσφατες μελέτες, μέσω της τεχνολογίας οι επιχειρήσεις συνδέονται απρόσκοπτα με την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Οι τεχνολογικές εξελίξεις τους δίνουν την ευκαιρία όχι μόνο να δημιουργούν καινοτόμα και πρωτοπόρα αγαθά και υπηρεσίες αλλά παράλληλα αλλάζουν τον τρόπο ζωής και εργασίας των ανθρώπων. Έτσι, ο τεχνολογικός μετασχηματισμός είναι μοναδικός αφού είναι η πρώτη φορά που οι άνθρωποι δεν χρησιμοποιούν απλά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχουν οι εταιρείες, αλλά ταυτόχρονα μπορούν να παρέχουν πληροφορίες και πρόσβαση σε αυτές.
  5. Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να δείτε να αλλάζει στον τομέα της Τεχνολογίας και των Οικονομικών;Η μεγαλύτερη ενθάρρυνση των γυναικών, ήδη από τη σχολική ηλικία, για ενασχόληση με όλους τους επαγγελματικούς τομείς, δίχως διακρίσεις, αποτελεί ένα πρωταρχικό βήμα. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις θα ήταν θεμιτό να προσφέρουν συχνότερα την ευκαιρία για υψηλότερες θέσεις εργασίας σε γυναίκες, ώστε να μπορέσει να υπάρξει μια εξισορρόπηση ανάμεσα στα δύο φύλα. Όσον αφορά το άγχος που δημιουργούν οι οικογενειακές υποχρεώσεις, εντάσσοντας ανάμεσα τους και το σημαντικό κομμάτι της μητρότητας, οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να προσφέρουν ευέλικτες θέσεις εργασίας οι οποίες θα είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες που έχει η κάθε γυναίκα, κάνοντας χρήση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας στο μέγιστο. Δείχνοντας εμπιστοσύνη στο δυναμισμό και στις δεξιότητες των γυναικών, τα κοινωνικά στερεότυπα θα αρχίσουν με τον καιρό να εξαλείφονται και ο επαγγελματικός- κι όχι μόνο- περίγυρος, θα αντιμετωπίζει με μεγαλύτερη σοβαρότητα την παρουσία και συνεισφορά των γυναικών στο κοινωνικό και επαγγελματικό γίγνεσθαι.
  6. Είναι «συμπεριληπτικό» για τις Γυναίκες το περιβάλλον του Business των Οικονομικών; Εργάζονται αρκετές γυναίκες στα Οικονομικά/Λογιστικά και σε ποιο βαθμό, κατά τη γνώμη σας, εκπροσωπούνται στις υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις;Ο αριθμός των γυναικών που εργάζονται στον τομέα των Οικονομικών/Λογιστικών είναι αρκετά μεγάλος. Αν και οι μισθοί που λαμβάνουν δεν είναι αντίστοιχοι με αυτούς των ανδρών και δεν υπάρχουν οι ίδιες ευκαιρίες για προαγωγές, πολλές γυναίκες καταφέρνουν να έχουν διευθυντικές θέσεις σε διάφορες επιχειρήσεις τόσο στην Ευρώπη αλλά και πέραν από αυτή. Τα στερεότυπα που εξακολουθεί να παράγει η ελληνική κοινωνία για την ανισότητα των δύο φύλων δυσχεραίνουν την πορεία και επαγγελματική εξέλιξη αρκετών γυναικών, αυτό όμως τείνει τα τελευταία χρόνια ν’αλλάξει. Έχοντας ως γνώμονα την υγιή ανάπτυξη κι ευημερία των επιχειρήσεων αλλά και των ίδιων των κοινωνιών, είναι θεμιτό να ενθαρρύνονται με κάθε τρόπο τόσο ο αμοιβαίος σεβασμός και η κατανόηση όσο και η αποδοχή και αρμονική συνεργασία μεταξύ των δύο φύλων.