Σχόλιο του Γιάννη Κλεώπα στο Finance Pro σχετικά με το outsourcing των λογιστικών υπηρεσιών

29 Οκτωβρίου, 2021

– Ποια κατά τη γνώμη σας είναι τα υπέρ και τα κατά σχετικά με το outsourcing των λογιστικών υπηρεσιών;

Η ανάγκη ανάθεσης των υπηρεσιών αυτών σε εξωτερικούς λογιστικές βασίζεται κυρίως στη μείωση του κόστους, στην επιθυμία εστίασης των βασικών συντελεστών της επιχείρησης στα βασικά επιχειρηματικά τους καθήκοντα, (παραγωγή – πωλήσεις κλπ.), και στην συνεργασία με επαγγελματίες υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών για τον χρόνο που απαιτείται κι όχι αναγκαστικά για πλήρη απασχόληση.

Κυριότερα πλεονεκτήματα.

Υψηλή απόδοση σχέσης κόστους/ποιότητας. Οικονομική λύση για πρόσβαση σε υψηλή εμπειρία και πρόσβαση σε λογιστικά software το κόστος των οποίων καλύπτεται από τους εξωτερικούς λογιστές.

Η πρόληψη λαθών στην οικονομική πολιτική και η πρόβλεψη επερχόμενων προβλημάτων, πχ  προβλήματα με τις δαπάνες ή τις ταμειακές ροές κλπ. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις μικρές επιχειρήσεις και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Μειωμένη πιθανότητα απάτης και λαθών είτε κατά λάθος είτε επί τούτου από εσωτερικούς λογιστές.

Κυριότερα μειονεκτήματα.  

Η κατάληξη σε κρυφά κόστη.  Η συνεργασία με αξιόπιστους και έμπειρους παρόχους υπηρεσιών βοηθά να αποφευχθούν περιπτώσεις πρόσθετου κόστος εξαιτίας γεγονότων ή αναγκών που οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων δεν γνώριζαν.

Εμπιστοσύνη. Συνήθως είναι δύσκολο για τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων να παραδώσουν τον έλεγχο των οικονομικών τους στοιχείων σε τρίτους. Όμως οι έμπειροι κι αξιόπιστοι εξωτερικοί συνεργάτες εργάζονται με τρόπο τέτοιο που το αποτέλεσμα είναι η εμπέδωση αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Ζητήματα προσβασιμότητας σε πληροφορίες. Η θέσπιση μιας καλής και σταθερής διαδικασίας επικοινωνίας εγγυάται την εξάλειψη του ζητήματος αυτού.

Ως συμπέρασμα το outsourcing μπορεί να επιφέρει μια επαναστατική βελτίωση στα επιχειρηματικά αποτελέσματα κάθε επιχείρησης.

 

– Σε μια εποχή όπου ο ρόλος του CFO αλλάζει και από crisis manager μετατρέπεται σε growth facilitator, ποιες θα ήταν οι προσδοκίες σας από μια υπηρεσία outsourcing;

Ανεξάρτητα εποχών και συνθηκών πρωταρχική εργασιακή ευθύνη του CFO είναι να βελτιστοποιήσει τις οικονομικές επιδόσεις μιας επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των αναφορών της (reporting), της ρευστότητας και της απόδοσης της επένδυσης.

Στα παραπάνω πρέπει να προστεθούν και καθήκοντα που περιλαμβάνουν ηγεσία, επικοινωνία με το διοικητικό συμβούλιο, διαπραγμάτευση με προμηθευτές και πωλητές και υποστήριξη της αποστολής, του οράματος, των αξιών και της κουλτούρας της εταιρείας.

Στα παραπάνω οι υπηρεσίες outsourcing που παρέχονται από έμπειρους, αξιόπιστους και συνεχώς εκπαιδευόμενους καλά