Τι χρηματοδοτεί το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

26 Μαΐου, 2020

Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτεί μέχρι και το 60% της απώλειας εισοδήματος του εργαζομένου που θα βρίσκεται σε καθεστώς μερικής απασχόλησης με βάση τις καθαρές αποδοχές του κατά  την πλήρη απασχόληση. Αν δηλαδή κατά την μερική απασχόληση ο εργαζόμενος αμείβεται με το 50% της αμοιβής του, το πρόγραμμα θα προσφέρει το 60% του υπολοίπου 50%. Σε περίπτωση που η αμοιβή του μετά την προσαρμογή υπολείπεται του κατώτατου μισθού η διαφορά θα καλύπτεται από το κράτος.

Σημειωτέο πως οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στην αμοιβή του εργαζόμενου πριν από την κρίση θα συνεχίζουν να βαρύνουν τον εργοδότη.

Το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ θα έχει συμμετοχή στο Επίδομα Αδείας και το Δώρο Χριστουγέννων.