Υπηρεσίες για εργαζόμενους μακρυά από την πατρίδα τους, από την Kleopas Alliott και το Alliott Group

31 Μαΐου, 2018

Στον σημερινό επιχειρηματικό κόσμο της παγκοσμιοποίησης, οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από μία αγορές. Η επιλογή και η τοποθέτηση του έμπειρου στελέχους στη καίρια θέση (και η χρήση των βέλτιστων συνθηκών) αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της επιτυχημένης επέκτασης μιας επιχείρησης στο εξωτερικό.

Για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης, οι ευκαιρίες για την κινητικότητα των εργαζομένων είναι ζωτικής σημασίας. Η Kleopas Alliott, εμπλουτισμένη με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της κορυφαίας διεθνούς συμμαχίας επαγγελματικών υπηρεσιών, την εμπειρία και τα εργαλεία της Alliott Group, θα σας βοηθήσει να ανταποκριθείτε σε πολλά νομικά και φορολογικά ζητήματα, να διαχειριστείτε τη διαδικασία μετακίνησης τους, να αξιολογήσετε τα βέλτιστα πακέτα αμοιβών καθώς και να παρακολουθήσετε τις διασυνοριακές δομές απασχόλησης και το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε σε περισσότερες αγορές διαμορφώνονται με τέτοιο τρόπο διασφαλίζοντας για τους πελάτες εύρυθμη λειτουργία των εταιρειών τους από έναν έμπιστο συνεργάτη που θα παρέχει υπηρεσίες ανεξάρτητα από την έδρα της εταιρείας τους.