Υποχρεωτικά μέσω τραπέζης η πληρωμή των μισθών

31 Μαΐου, 2018

Από 1.6.2017 η πληρωμή των αποδοχών των εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα θα γίνεται υποχρεωτικά μέσω του εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού αποκλειστικά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή παρόχων υπηρεσιών πληρωμών. Στον εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις αυτές επιβάλλονται κυρώσεις από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.